Home > News >

 

Summarization of H-beam price in major cities  on Nov 19

Nov 19, 2015  13:53:00

Unit: Yuan/tonne
Including 17% VAT

H-beam

Shanghai

Beijing

Tianjin

Hangzhou

Wuxi

Tangshan

Jinan

Taiyuan

Fuzhou

Chengdu

Zhengzhou

Xi'an

Anshan

Guangzhou

Average

200*100

2000

1970

1990

2210

1900

1980

2080

2190

2140

2290

-

2490

2160

2260

2128

Change

-10

-40

-20

0

-10

-20

-20

0

0

0

-

0

0

0

-9

Steel Mill

Ma'anshan Steel

Laiwu Steel/Rizhao Steel

Laiwu Steel/Rizhao Steel

Ma'anshan Steel

Laiwu Steel

Laiwu Steel/Rizhao Steel

Jinxi Steel

Laiwu Steel

Rizhao

Laiwu Steel

-

Laiwu Steel

Jinxi Steel

Jinxi Steel

-

300*300

2020

2020

2040

2300

2020

2030

2160

2360

2290

2350

2200

2540

2250

2380

2211

Change

-20

-40

-20

0

-10

-20

-20

0

0

0

0

0

0

0

-10

Steel Mill

Ma'anshan Steel

Magang/Laiwu Steel

Magang/Laiwu Steel

Ma'anshan Steel

Ma'anshan Steel

Jinxi Steel

Jinxi Steel

Laiwu Steel

Rizhao

Ma'anshan Steel

Laiwu Steel

Laiwu Steel

Jinxi Steel

Ma'anshan Steel

-

400*200

2020

2020

2040

2190

1970

2030

2160

2290

2290

2330

2160

2270

2200

2320

2164

Change

-20

-40

-20

0

-10

-20

-20

0

0

0

0

0

0

0

-9

Steel Mill

Ma'anshan Steel

Laiwu Steel/Jinxi

Laiwu Steel/Jinxi

Laiwu Steel

Laiwu Steel

Jinxi Steel

Jinxi Steel

Zhangzhi

Rizhao

Laiwu Steel

Ma'anshan Steel

Shougang Changzhi

Jinxi Steel

Ma'anshan Steel

-

588*300

2080

2050

2070

2390

2000

2050

2180

2380

2350

2390

2180

2610

-

2390

2240

Change

-20

-40

-20

0

-10

-20

-20

0

0

0

0

0

0

0

-10

Steel Mill

Ma'anshan Steel

Laiwu Steel/Jinxi

Laiwu Steel/Jinxi

Ma'anshan Steel

Laiwu Steel

Jinxi Steel

Jinxi Steel

Laiwu Steel

Rizhao

Ma'anshan Steel

Laiwu Steel

Laiwu Steel

Jinxi Steel

Jinxi Steel

-

 
 
Other Products